..
 
            Ε τ α ι ρ ε ί α           Π ρ ο ϊ ό ν τ α           Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ά   Σ τ ο ι χ ε ί α           Ε π ι κ ο ι ν ω ν ί α             

 

Η εκκοκκιστική μονάδα των Σερρών ξεκίνησε την λειτουργία της το 1995. Παράγει και διαθέτει εκκοκκισμένο βαμβάκι στην ελληνική και παγκόσμια αγορά, ενώ επιλεγμένες ποιότητες προωθούνται και στα κλωστήρια της μητρικής εταιρείας ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΑΕΒΕΜΕ.

Οι εγκαταστάσεις βρίσκονται επί οικοπέδου 62.000 τ.μ. και έχουν άμεση πρόσβαση στο εθνικό οδικό και σιδηροδρομικό δίκτυο. 0 εξοπλισμός αποτελείται εξ' ολοκλήρου από τελευταίας τεχνολογίας μηχανήματα του Αμερικανικού ομίλου CONTINENTAL EAGLE. Η παραγωγική δυνατότητα του φθάνει τους 80.000 τόνους βάμβακος ετησίως.

 

Copyright © 2013  -  MOUZAKIS IT®