..
 
            Ε τ α ι ρ ε ί α           Π ρ ο ϊ ό ν τ α           Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ά   Σ τ ο ι χ ε ί α           Ε π ι κ ο ι ν ω ν ί α             

 

ΕΔΡΑ
Γαζώρος Σερρών
Τηλ: 23240-42430-3
Fax: 23240-42435
Email: info@mouzakis-serres.gr

ΑΘΗΝΑ
Κηφισού 41 - Αιγάλεω
Τηλ: 210-3490500
Fax: 210-3490598-9
Email: info@mouzakis.gr

Copyright © 2013  -  MOUZAKIS IT®